dilluns, 24 de maig de 2010

La Llei d’Urbanitzacions atorga a l’Ajuntament 300.000 € per a redactar el pla de millora de Masos d’en Bladé

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha rebut una subvenció de 300.000 euros en el marc de la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits per a redactar el pla de millora de Masos d’en Bladé. El consistori optava a aquesta subvenció amb aquesta urbanització i la del Casalot. Masos d’en Bladé és una de les 36 urbanitzacions escollides pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que rebran aquestes ajudes. L’import rebut servirà per a finançar part de la redacció d’un Programa d’Adequació que definirà les actuacions a fer per a regular-la urbanísticament, així com per a dotar-la dels serveis que ara li manquen. L'alcalde de la població, Fran Morancho, s'ha mostrat molt satisfet per la decisió, i ha explicat que, "tot i que aquesta subvenció només va destinada a redactar el projecte d'adequació d'una de les 22 urbanitzacions que tenim al terme, avui iniciem un camí decisiu que ens portarà a solucionar molts dels problemes que existeixen en aquests nuclis de població". A la vegada, Morancho ha avançat que el pròxim any "tornarem a presentar el projecte del Casalot a la convocatòria de subvenció, i estudiarem presentar, també, projectes d'altres urbanitzacions del municipi". La llei La Llei d’Urbanitzacions, aprovada pel Parlament el passat mes de març, preveu mesures per ordenar urbanitzacions que presenten dèficits en els serveis bàsics. S’adreça a les construïdes entre el 1956 i el 1981, quan es van aixecar a Catalunya nous nuclis urbans sense comptar, en molts casos, amb un adequat procés de planejament urbanístic, parceŀlació, previsió de serveis o dotacions de sanejament i energia. Sovint, els problemes més greus són la manca de pavimentació, l’abastament d’aigua o l’enllumenat. A més de la subvenció per a redactar els programes d’adequació, la llei preveu finançament als ajuntaments per a l’execució de les obres, i ajuts als propietaris de les parceŀles. En aquest sentit, en els propers mesos es convocaran aquestes altres dues línies d’ajuts complementàries. El de Masos d’en Blader, escollit entre 215 projectes La primera convocatòria de subvencions de la llei, dotada amb un total de 9,9 milions d’euros, es va obrir el 23 d’octubre amb una molt bona acollida. 130 municipis van presentar projectes per a 215 urbanitzacions. A l’hora de concedir aquests ajuts s’han prioritzat els municipis amb més urbanitzacions, com és el cas de Mont-roig del Camp amb 22, i s’ha tingut en compte la superfície del terme municipal ocupada per aquestes àrees, l’antiguitat en l’ocupació de les urbanitzacions i els dèficits de serveis bàsics, entre d’altres.