dijous, 30 de setembre del 2010

ERC presenta un recurs d’alçada contra el projecte del Quart Cinturó

Esquerra Republicana ha presentat un recurs d’alçada contra el projecte de la Ronda del Vallès que el ministeri de Foment va sotmetre a informació pública el passat 30 de juliol, perquè considera que cal refer l’informe ambiental. Concretament, el recurs s’ha presentat aquest divendres contra la resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del ministeri de Medi Ambient que pretén validar les consultes ambientals realitzades al 2004, malgrat que anteriorment havien estat declarades caducades per part d’aquest mateix organisme.

És per això que la portaveu d’Esquerra al Parlament, Anna Simó, argumenta la necessitat de declarar la nul·litat de l’informe ambiental. Per Simó, ‘la situació actual tant a nivell legislatiu com de planificació territorial ha canviat notablement des que es van realitzar les consultes ambientals del 2004’ i que el nou document s’hauria d’elaborar tenint en compte la legislació ambiental vigent, el Pla Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, la Xarxa Natura 2000 i el Pacte Nacional d’Infraestructures de Catalunya. ‘Creiem que la documentació ambiental utilitzada en el projecte no és vàlida’, ha dit, ‘i cal realitzar les consultes ambientals en l’actual marc normatiu, d’aquesta manera obtindrem un resultat més ajustat a la realitat territorial i social del Vallès, res a veure amb les consultes ambientals del 2004’.

Publicat per AraValles.cat