diumenge, 23 de gener del 2011

Front polític obert a les municipals entre urbanitzacions i municipi

Degut a la situació deficitària dels consistoris dels municipis i les seves arques, moltes urbanitzacions del principat, mancades d'ajudes per part del seu municipi i amb infrastructures molt abandonades, han decidit unir-se, per entrar amb força a les regiduries l'ajuntament en les properes eleccions del mes de Maig, i poder participar de les decisions i no quedar-se el marge de les inversions. Un exemple d'això, és el cas del municipi de Sant Antoni de Vilamajor, on les urbanitzacions d'aquest terme municipal s'han unit en un nou partit, anomenat PUSA (Partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni), que ja han ja han pogut configurar les llistes per les eleccions, complint la llei d'igualtat, i sembla que podrien arribar a obtenir prous vots per optar a unes regiduries.
Aquest és un cas que es repeteix al llarg del territori.