dilluns, 21 de juny de 2010

Manca de manteniment a les urbanitzacions de Vallromanes

No és noticia que, les urbanitzacions mantinguin una mancança en el seu manteniment:

- Servei continu de neteja

- Arranja't de voreres

- Reparacions en el ferm de les vies públiques

- Falta de il.luminació pública

- Manca de senyalitzacions verticals

- i un...llarg etc.

Fa una setmana, vam estar comprovant la urbanització de Cal Tabac. Realment, no és diferent a les demés urbanitzacions "aïllades" o "allunyades" del centre del poble. Vam estar analitzant els seus carrers ón la seva falta de manteniment, és la imatge del seu "desgast". Pot ser no és la urbanització més gran però si és, una urbanització ón viuen persones que paguen els seus impostos com els demés per tindre un mínim de serveis.

Aquí demostrem que la Urbanització de Cal Tabac, pateix com altres urbanitzacions. Observem com una barana per evitar caigudes a diferent nivell, està malmessa i no reparada. Qualsevol persona, adult o nen, pot caure. Alguns poden pensar que no és tan greu. Dins la construcció, una deixadesa d'aquets tipus, es motiu de sanció molt greu per als responsables.

A més vam poder contar fins a 5 caps de fanals trencats. Això implica falta d'il.luminació i en altres casos, contaminació lumínica.

No obstant, s'oberva deixadesa en el mateniment de les escales que comuniquen diferents carrers de la pròpia urbanització.

Solucionar-ho és molt facil però depèn, del pròpi ajuntament. Ho farà?


David Carrillo